Αρχική » Blog » 9 τρόποι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

9 τρόποι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

Επιχειρηματική Δομή Προκλήσεων

There has been a lot of clashing news going around about COVID-19. Nevertheless, the basic understanding is that this respiratory illness tends to trigger deaths in individuals with a weaker immune system or in those who have other existing health problems.

So, it’s not surprising that millions of people have suddenly taken an interest in their health and wish to boost their body’s immune systems. If you adopt the needed procedures, the good news is that you can shore up your body’s defenses in a relatively short time.

Σταματήστε το Coronavirus Πώς να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

Here are 9 ways that show you how to boost your immune system during a pandemic! These 9 immunity boosting tips will provide you an edge throughout this pandemic.

1. Βιταμίνη C

All of us know that this is the most commonly suggested vitamin for combating colds and avoiding the influenza. However the human body does not have the capability to store vitamin C. So, you will need to take in vitamin C supplement daily. It could be a chewable tablet, gummies, or a kind that dissolves in water such as Emergen-C.


During these dangerous times, you’re better off getting your daily dose through a supplement, rather than trying to fulfill your daily needs by guzzling orange juice or gnawing on broccoli.

2. Zinc

A frequently disregarded mineral, zinc has a plethora of benefits. Your body can not produce it. You’ll need to proactively consume it.

You can easily buy zinc supplements from a health shop online or offline. Just a percentage daily is required to maintain a level of optimal health.

Zinc will help to boost your body immune system, reduce inflammation, speed up healing and decrease the risks of age-related disease. This is especially essential now because older individuals are more susceptible to COVID-19.


3. Προβιοτικά

Probiotics will enhance your gut health and as a result, your resistance will get more powerful. It assists in the production of antibodies and also reduces most respiratory health problems. You definitely want to be consuming probiotics.

Yogurt, miso, kombucha, kimchi and tempeh are excellent probiotics to consist of in your diet.

4. Garlic Oil Supplements

Garlic is an immunity booster, and the allicin it includes has medical properties. Garlic is one of nature’s most effective foods and it works wonders at avoiding diseases and enhancing general health.

You can get some from a health store and take in a capsule or 2 day-to-day. While eating garlic is great, a supplement is much easier and better since you’ll need to take in a lot of garlic to get the exact same amount of allicin that you receive from a capsule.


You’re trying to ward off COVID-19, not Dracula. An easy to swallow pill will do.

5. Προπόνηση

Self-isolation does not mean hibernation. Exercise will enhance your immunity by getting your blood circulation going and improving your strength and endurance.

Even if you’re stuck at home, there are tons of home workouts that you can do to get your daily exercise. Go on and attempt house workout programs like P90X or Insanity Max. You’ll be surprised at how challenging these exercises are. Do your workouts from the safety and comfort of your own home! Burn calories and kick up those endorphins with Beachbody on Demand!

Do note that extreme exercise can lower your immunity. So, workout everyday but do not overdo it. With the coronavirus going around, you do not want a weaker body immune system.

If you’re looking for a fantastic workout plan specifically for women, we also recommend Danette May’s Flat Belly Fast DVD which she is offering free of charge for a limited time only. All you have to pay is a small fee for the shipping.

Aaron and Paul’s quarantine workout plan is also a great choice. In just 90 minutes a week, this online, home workout plan will help you workout without the gym which means you can get in shape, lose weight, & grow stronger during Coronavirus Quarantine.

Exercise to perspire and get your heart pumping, but don’t work yourself daily to a point of exhaustion and tax your main nervous system needlessly.

6. Υπνος

Get 7 to 8 hours of sleep daily. A well-rested body is a much healthier and more powerful body.

7. Απώλεια βάρους

When you shed your excess pounds, your health will improve. With all the food shortages in the grocery stores, now is as great a time as any to adopt an intermittent fasting plan to lose weight.

Wondering what intermittent fasting is all about? Intermittent fasting primarily isn’t about what you eat…it’s more about when to eat during the day. It is basically an eating pattern that cycles between periods of fasting and eating. It doesn’t specify which foods you should eat but rather when you should eat them. In this respect, it’s not a diet in the conventional sense but more accurately described as an eating pattern.

Lean Fast RFL is a great 12 week intermittent fasting program that you can get started with from the comfort of your home. It comes with detailed guides, calculators, training programs and much more which shows you exactly what you need to do to lose body fat, maintain muscle, and build a lean, athletic body.

Your immune system will get a boost and your health will improve tremendously if you follow a proper eating plan and make your way towards your ideal weight.

8. Breaking Addictions

Quit smoking cigarettes. Minimize your intake of alcohol. Cut down your sugar intake and aim to quit any unhealthy habits you might have.

It’ll be tough … but that’s to be expected. Welcome the difficulty and overcome it. Once these detrimental habits are removed, you will feel and look like a brand new you.


9. Individual Hygiene

Fundamental hygiene such as washing your hands regularly, not touching your face when you’re outside and showering the moment you get home are all crucial however easy routines that will boost your body immune system.

When you get home from outside, DO NOT sit on the couch or bed. You don’t understand what germs are on your clothing … and you don’t need to spread them to the other products in your home. Put your clothing in the washing machine right away, take a shower, then put on some clean clothes.

By embracing these 9 tips on how to boost your immune system during a pandemic, you’ll enhance your body’s immunity and offer yourself a fighting chance against COVID-19 or any other disease that tries to settle in your body.

Αφήστε μια απάντηση

Πολιτική Απορρήτου / Αποκάλυψη θυγατρικών: Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να λάβει αποζημίωση για αγορές που πραγματοποιούνται από παραπομπές. Οι εκπτώσεις Fitness είναι μέλος του προγράμματος Amazon Services LLC Associates, ενός διαφημιστικού προγράμματος θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ιστότοπους τη δυνατότητα να κερδίζουν διαφημιστικές αμοιβές μέσω της διαφήμισης και της σύνδεσης με το Amazon.com. Δείτε το "Πολιτική Απορρήτου"Οι διαφημίσεις που προβάλλονται από την Google, Inc. και από συνδεδεμένες εταιρείες ενδέχεται να ελέγχονται με τη χρήση cookie.Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο Google να προβάλλει διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων σας σε αυτόν τον ιστότοπο και σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν διαφημιστικές υπηρεσίες Google.